21. Jun 2024     
Početna    |   Zastupništva   |    Download    |    Cjenovnik    |     Fiskalizacija u BiH    |    Kontakt
  Untitled Document

Elektronski KUF - KIF pomocu informacionog sistema AB PLUS 10.0


Elektronski KIF-KUF
Direktan unos izlaznih i ulaznih racuna
Izrada datoteka za elektronski uvoz
Izvoz u Excel datoteku cijele godine ili mjeseca
Jednostavan i brz rad

Dobrodošli u nadogradenu digitalnu komunikaciju sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH. Doba digitalizacije su vec odavno stigla, u neke zemlje prije u neke kasnije, zato ne trebamo bježati od ovog oblika transformacije. Digitalni preobražaj istina da ce transformisati poslovanja, procese i sposobnosti ali ima za cilj potpuno iskorištenje raspoloživih resursa i unapredenje.

Danas, u vremenu pandemije itekako smo se mogli uvjeriti u moc i znacaj digitalne transformacije. No, zadržimo se na digitalnoj transformaciji e-Evidencije UIO BiH.

Ko su lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a?

Tokom 2020. godine svi obveznici, koji su u sistemu PDV-a u BiH, imaju obavezu da elektronski dostavljaju evidenciju o nabavkama (KUF) i evidenciju o isporukama (KIF) na elektronski portal UIO BiH.
e-Evidenciju dostavlja obveznik, putem svog primarnog ili sekundarnog korisnika, posredstvom e-portala UIO BiH. Primarni korisnik elektronskih usluga UIO predstavlja odgovorno lice dok sekundarni korisnik elektronskih usluga UIO predstavlja fizicko lice koje imenuje primarni korisnik obveznika u skladu sa Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Kada pocinje obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a?

Obavezno podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a stupa na snagu od januara 2021. godine. Obveznik dostavlja e-Evidenciju do 20-tog u tekucem mjesecu za prethodni mjesec.
Medutim, obveznici trebaju krenuti na vrijeme i ne trebaju dozvoliti da 5 do 12 pocnu razmišljati o elektronskoj evidenciji kada vec bude kasno i penali pocnu sustizati.
Podaci iz knjigovodstvenih evidencija o nabavkama i isporukama dostavljaju se u odvojenim datotekama i to: datoteka za nabavke i datoteka za isporuke.

Koji je nacin i format dostavljanja elektronske evidencije kroz AB PLUS 10.0?

AB Soft podržava rad korisnika i kontinuirano prati izmjene zakonodavstva FBiH, RS i BD koje ugraduje u informacioni sistem AB PLUS 10.0.
Šta cini sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a

Elektronsko podnošenje KUF-a i KIF-a iz AB PLUS 10.0-a prilagodeno je traženom obliku – .csv formatu.
Datoteka e-Evidencija vezana za nabavke sadrži podatke, vezane za sve nabavke obveznika dok datoteka e – Evidencija vezana za isporuke sadrži sve podatke, vezane za isporuke obveznika za odredeni porezni period.

Elektronski KUF i KIF AB PLUS 10.0 (Moze samo kao modul ili u sklopu kompletnog programa) specijalizovani je program za vodenje KUF-a (Knjige ulaznih faktura) i KIF-a (Knjige izlaznih faktura) i elektronsku predaju UIO. Može raditi kao zaseban program ili biti korišten zajedno s Robnim-Materijalnim Knjigovodstvom i Finansijskim Knjigovodstvom za atomatsko knjiženje.


Jednostavno i efikasno

Program je efikasan i jednostavan i omogucava Vam lagano evidentiranje vaših ulaznih i izlaznih faktura. Sve je moguce vrlo lako isprintati, snimiti u PDF, ili u Excel datoteku pojedinacno svaki mjesec ili ipak citavu godinu, sve u jednom kliku.

Elektronska predaja

Obaveza za porezne obveznike je da od pocetka 2021. elektronicki predaju UIO knjigu upisanih racuna (KUF) i knjigu izlaznih racuna (KIF) elektronskim putem Upravi za indirektno oporezivanje. Elektronska evidencija dostavljat ce se u CSV formatu putem e-portala do 20-tog u mjesecu po isteku poreznog perioda. Naš program nudi lagan nacin da stvorite datoteku jednim klikom i predate vaš KUF i KIF poreznoj upravi. Zajedno s Finansijskim i Robnim Knjigovodstvom cini vodenje posla lako!


Kako podnijeti prijavu?

Nakon što ste završili unošenje KUF-a i KIF-a za citav mjesec, obaveza je da isti podnesete najkasnije 20-tog u sljedecem mjesecu na portal UIO e-Porezi. Kreiranje .csv datoteke je jednostavno, kako slijedi:

-------------------------------------------------------------------
1.Ukucajte mjesec za koji radite E-PDV (Od - Do mjes.)
2.Izaberite Knjigu (E-PDV se radi u dva dijela KUF i KIF)
3. Cekirajte Elektronska predaja KUF-A i KIF-a
4. Klik na Izvjestaj. Zatvorite izvjestaj.
5. CSV file se formira na lokalnom racunaru c:\finp
6. Prvo ste uradili E-pdv za KUF, ponovite istu
proceduru za KIF

Nakon pokretanja opcija eKUF i eKIF kreirani su dokumenti koji su sacuvani na definisanju putanju i omoguceno je pregledanje istih.

Nakon što korisnik AB PLUS 10.0-a pošalje podatke, UIO je obavezna da primarnom ili sekundarnom korisniku za obveznika potvrdi prijem e-Evidencije ili da pošalje obaviještenje o nemogucnosti ucitavanja podataka.

Da li su nove verzije softvera dostupne za sve korisnike?

Nove verzije softvera AB PLUS 10.0 dostupne su za sve korisnike koji imaju Ugovor o saradnji kao i svim novim potencijalnim klijentima.
Korisnicima AB PLUS 10.0 sistema nova opcija softvera bit ce omogucena nakon update sistema AB PLUS 10.0.

 

 

 

 
Često postavljena pitanja
Uputstvo ABPLUS
Korisni linkovi
On line podrska
Promjene na programu
Reference
Distributeri
Fiskalni uredjaji
Kursevi knjigovodstva
 

N O V O !!!:

FISKALNI UREDJAJI crtificirani po novom zakonu o Fiskslizsciji u FBiH

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izradio Elektronski KUF - KIF ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izdao novu Verzija ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 
Live Update AB PLUS 10.0 za korisnike/članove AB SOFT-a.
 
Planirani kursevi knjigovodstva:
- Osnovni: 26.10.2020.godine
- Napredni: 24.01.2020.godine
 
 
AB SOFT je ovlašteni distributer BitDefendera za BiH

 
AB SOFT je ovlašteni distributer McAfee za BiH
 
.KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!!!
 

Kontakt

 • AB SOFT d.o.o. Sarajevo
  Radnička 70 C, Grbavica
  71000, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  + 387 33 810 970
  + 387 61 245 473

  absoft@absoft.ba

 • RADNO VRIJEME:

  Pon-Pet  09:00-17:00 h
  Subota 09:00-14:00 h

  PDV: 201494260000

  Transakcijski račun 1:
  1020440000047143
  Union Banka DD Sarajevo
  Transakcijski račun 2:
  3386902239390518
  UniCredit Banka DD

 • Transakcijski račun 3:
  1322602022497458
  NLB Banka d.d. Sarajevo

ABSoft Sarajevo - Sva prava zadržana © 2010 -2018