15. Apr 2024     
Početna    |   Zastupništva   |    Download    |    Cjenovnik    |     Fiskalizacija u BiH    |    Kontakt
  AB Soft Sarajevo,Knjigovodstveni programi, Knjigovodstvene usluge, Informacioni sistemi, Finansijsko knjigovodstvo, Poslovni softver, Programi free download, ABSOFT Sarajevo, knjigovodstvo, racunovodstvo, Racunovodstveni programi, Banda Ševko, Knjigovodstveni program, program za knjigovodstvo, informacioni sistem, informacioni sistemi, robno poslovanje, knjigovodstvo demo, PDV, informatika, web design , plate, fiskalizacija, fiskalna kasa, Finansije, Financije, Materijalno poslovanje, PC Kasa, Maloprodaja, Veleprodaja, Proizvodnja, osnovna sredstva, virmani, blagajna, projektovanje, programiranje, kif, kuf, softver za knjigovodstvo

Elektronski KIF – Knjiga Izlaznih Faktura (PDV)

Ovo je pomocna knjiga za pracenje izlaznih fakrura prema Kupcima.

Elektronski PDV – Knjiga izlaznih faktura (Unos)

Forma se koristi za unos, ažuriranje, pregled i pretraživanje podataka o neazuriranim fakturama naloga u KIF.

Slika 8.5

Polja za unos podataka za ulaza naloga su :

1. Broj Elektronskog KIF naloga - programski se generiše
2. Vrsta naloga 
– se unosi izborom sa padajuce liste 
3. Kupac 
– se unosi izborom dobavljca sa padajuce liste 
4. SH
 - se unosi izborom sa padajuce liste (Šema kontiranja za automatsko kontranje u finansije)

5. VD - se unosi izborom sa padajuce liste (Vrsta dokumenta je bitno, ako je parametarOsatlo “1” tada se automatski PDV ne razbacuje)
6. Broj računa
 – se unosi rucno (broj fakture za kupca)
7. Datum 
– se unosi izborom datuma sa padajuce

8. Napomena – se unosi rucno (nesto sto će nama davati detaljnije informacije, a ujedno se prenosi u finansije kao opis knjizenja)
9. Iznos fak.sa porezom
 – se unosi ručno i isti će razbaciti zavisno od Partnera koji može biti u PDV ili ne, te od VD (Vrsta dokumenta) ako je Ostalo “1” tada se PDV ne razbacuje (fakture koje nemaju PDV, npr. Takse, medicinske usluge)
10 . Iznos interne fakture
 – se unosi ručno
11. Iznos fakture za izvoz
 – se unosi ručno

12. Iznos fakture za ostale isporuke – se unosi ručno

13. Rabat – se unosi ručno, ovo je opciono ako se zeli da se knjizi faktura iz KIF-a u finansije (ne koristi se modul Robnog poslovanja)

14. RUC – se unosi ručno, ovo je opciono ako se zeli da se knjizi faktura iz KIF-a u finansije (ne koristi se modul Robnog poslovanja)

15. Kupci porezni obveznic“Osnovica” – se unosi automatski, može I ručno

16. Kupci porezni obveznici “Porez” – se unosi automatski, može I ručno

17. Kupci koji nisu PDV obveznici “Osnovica” – se unosi automatski, može I ručno

18. Kupci koji nisu PDV obveznici “Porez” – se unosi automatski, može I ručno

Kod unosa podataka za nalog prvo se klikne mišem na "Novi" ili tipkama ALT+N (F3) , kursor se pozicionira Vrstu koju treba unijeti , a zatim sa padajuce liste "Kupac", te "Šema knjiženja" i tako redom: "Vrsta dokumenta", "Redni broj" se automatski generira, "Broj računa", "Napomena", Iznos fak.sa porezom ", „Iznos interne fakture ", „ Iznos fakture za izvoz“, „Iznos fakture za izvoz“ , „ Iznos fakture za ostale isporuke“, " Rabat ", „RUC „,Kupci porezni obveznici “Osnovica”, Kupci porezni obveznici “Porez”, Kupci koji nisu PDV obveznici “Osnovica” i Kupci koji nisu PDV obveznici “Porez” . Posto se unesu svi podaci trebaju se zapamtiti podaci klikom miša "Upisi" ili tipkama ALT+ U (F6) . Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi" ili tipkama ALT+R (F4) . Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj", tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+B (F7) . U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl. i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O (F2).

Knjizenje naloga Elektronskog KIF-a

Komandno dugme "Ažuriranje KIF" je namjenjeno da se željeni nalog ažurira. Klikom na dugme "Ažuriranje KIF" pojavi se meni za azuriranje naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme "Neproknjizeni nalozi KIF-a" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Vrsta KUF-a" i „Broj KIF-a” a zatim kliknemo na dugme "Knjizi" ili tipkama ALT+K. Prilikom knjiženja treba da se zadrže odabrane opcije, posebno treba obraditi pažanju da li je uključeno „Knjiži u Finansije”, naravno možemo i da knjižimo za period od datuma do datuma.

Slika 8.6

Pregled proknjizenih izlazni faktura

Forma se koristi za pregled i pretraživanje podataka o azuriranim nalozima.

Slika 8.7

Povrat proknjizenih izlaznih faktura

Komandno dugme "Povrat Azur.KIF" je namjenjeno da se željeni nalog povrati u neazurirane naloge. Klikom na dugme " Povrat Azur.KIF " pojavi se meni za povrat azuriranog naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme „Proknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Vrsta KIF-a" i „Broj KIF-a” a zatim kliknemo na dugme, a " Povrat Azur.KIF " ili tipkama ALT+K.

Slika 8.8

Kako podnijeti prijavu?

Nakon što ste završili unošenje KUF-a i KIF-a za citav mjesec, obaveza je da isti podnesete najkasnije 20-tog u sljedecem mjesecu na portal UIO e-Porezi. Kreiranje .csv datoteke je jednostavno, kako slijedi:

-------------------------------------------------------------------
1.Ukucajte mjesec za koji radite E-PDV (Od - Do mjes.)
2.Izaberite Knjigu (E-PDV se radi u dva dijela KUF i KIF)
3. Cekirajte Elektronska predaja KIF-a
4. Klik na Izvjestaj. Zatvorite izvjestaj.
5. CSV file se formira na lokalnom racunaru c:\finp

 

 
Često postavljena pitanja
Uputstvo ABPLUS
Korisni linkovi
On line podrska
Promjene na programu
Reference
Distributeri
Fiskalni uredjaji
Kursevi knjigovodstva
 

N O V O !!!:

FISKALNI UREDJAJI crtificirani po novom zakonu o Fiskslizsciji u FBiH

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izradio Elektronski KUF - KIF ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 

N O V O !!!:

AB SOFT doo je izdao novu Verzija ABPLUS 10.0 (Desktop i Cloud) baza SQL Server

 
Live Update AB PLUS 10.0 za korisnike/članove AB SOFT-a.
 
Planirani kursevi knjigovodstva:
- Osnovni: 26.10.2020.godine
- Napredni: 24.01.2020.godine
 
 
AB SOFT je ovlašteni distributer BitDefendera za BiH

 
AB SOFT je ovlašteni distributer McAfee za BiH
 
.KORISTITE LICENCIRANE KOMPJUTERSKE PROGRAME!!!
 

Kontakt

 • AB SOFT d.o.o. Sarajevo
  Radnička 70 C, Grbavica
  71000, Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  + 387 33 810 970
  + 387 61 245 473

  absoft@absoft.ba

 • RADNO VRIJEME:

  Pon-Pet  09:00-17:00 h
  Subota 09:00-14:00 h

  PDV: 201494260000

  Transakcijski račun 1:
  1020440000047143
  Union Banka DD Sarajevo
  Transakcijski račun 2:
  3386902239390518
  UniCredit Banka DD

 • Transakcijski račun 3:
  1322602022497458
  NLB Banka d.d. Sarajevo

ABSoft Sarajevo - Sva prava zadržana © 2010 -2018